czw.. kw. 25th, 2024

Przyjazny SMOK w Koszalinie!

SMOK

Ministerstwo Sportu i PZKosz przeprowadza akcję SMOK (Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki).
Szkoły we współpracy z klubami otrzymują sprzęt sportowy, wynagrodzenie dla nauczycieli – trenerów.
Miasto pokrywa koszty wynajmu obiektów sportowych. Powołano koordynatorów, którym przekazano
komputery przenośne i kamery, które pomogą im w pracy z grupami treningowymi w szkołach.

SAM_8357

W Koszalinie powstały dwa SMOKI. Jeden z ośrodków szkoli chłopców, a drugi działa w SP nr 10
w Koszalinie i szkoli przyszłe koszykarki. Trenerami tych zespołów są Zbigniew PIETRZAK (VI klasy),
Jacek IMIOŁEK (klasy piąte) i Helena PACYNKO (klasy IV). Szkoleniem objęte jest 49 uczennic
koszalińskich szkół, w tym większość z SP nr 10.

SAM_8353

Funkcje koordynatorów pełnią Andrzej Curyl (dziewczęta) i Józef Wołowski (chłopcy). Dzięki akcji SMOK
KSKK Koszalin pozyska kilkadziesiąt dobrze przygotowanych młodych koszykarek. Chłopcy trafią do
klubu MKS ŻAK Koszalin. Mamy nadzieję, że akcja SMOK będzie kontynuowana.

SAM_8352